Cambridge - международно признати сертификати

Сертификатите на Кеймбридж са признати от над 20 000 университета, работодатели и правителства по света. Те отварят вратите към по-добро образование и превръщат своите притежатели в желани професионалисти.

Сертификати Cambridge Young Learners English

Тези тестове запознават децата с писмен и устен език, използван всеки ден. Те са страхотен начин за придобиване на увереност и подобряване на нивото на владеене на езика. Някои от причините, поради които много хора избират тези изпити, са:

Няма „взет“ и „невзет“

Всяко дете получава Cambridge сертификат, с който да отбележи своите постижения

Практическа насоченост

Тестът използва реалистични ежедневни ситуации, за да свърже учебния материал с изучаваното

Покриват основни разновидности

Тестът покрива основните разновидности на английския език (Британски английски, Американски английски)
Инна Дашева

Най-искрено и горещо препоръчвам обучението по английски език в ЕЦ „English House“!
Когато отидохме с моето 9-годишно, завладяно и отдадено на лятното си безгрижие момче, бяхме посрещнати от най-всеотдайния и ентусиазиран преподавател, който можехме да си представим – Йоана Палова! Изключително сме впечатлени от нейния професионализъм, ангажираност и прецизност, от топлото отношение и всичкото търпение.
Резултатите от курса надхвърлиха очакванията ни, а може би най-ценното, което получихме, е любовта към езика, която Йоана успя да предаде на Димитър!

Подготовка за изпит (Cambridge Young Learners)

Cambridge YLE Starters за деца на 7-8 години

Първият от три изпита, създадени за деца, е Cambridge YLE Starters. Нивото, което той покрива според Общата европейска езикова рамка (CEFR), е Pre A1 или Предварително А1. Подходящ е за деца на 7-8 години.
Тестът съдържа 3 части с обща продължителност около 45 минути като формата му е хартиен.

Учебник за подготовка за сертификат на Cambridge - изпит YLE Starters

Трите компонента са:

 • Слушане – около 20 минути
 • Четене и писане –20 минути
 • Говорене – между 3 и 5 минути

Това, което изпита дава на Вашето дете, е:

 • Умение да разбира основно съдържание на английски в интернет
 • Способности да се наслаждава на книги, песни, телевизионни предавания и филми на английски език
 • Възможност да се сприятели с деца от целия свят

Cambridge YLE Movers за деца на 8-11 години

Следващият изпит е Cambridge YLE Movers. Нивото, което покрива според Общата европейска езикова рамка (CEFR) е А1 или Начално. Подходящ е за деца на 8-11 години.
A1 Movers съдържа 3 компонента с обща продължителност около един час като формата му е хартиен

Подготовка за изпит Кембридж YLE Movers

Трите компонента са:

 • Слушане – около 25 минути
 • Четене и писане –30 минути
 • Говорене – между 5 и 7 минути

Това, което изпита дава на Вашето дете, е:

 • Умение да следва прости инструкции или да участва в прости разговори
 • Умение да разбира прости бележки и информация
 • Умение да попълва формуляри, да пише бележки, да говори за време, дати и места

Cambridge YLE Flyers за деца на 9-12 години

Третият изпит за деца е Cambridge YLE Flyers. Нивото, което покрива според Общата европейска езикова рамка (CEFR) е А2 или Основно. Подходящ е за деца на 9-12 години.
A2 Flyers съдържа три компонента с обща продължителност около 1 час и 14 минути като формата му е хартиен.

Учебник за подготовка за изпит и сертификат Cambridge YLE Flyers

Трите компонента са:

 • Слушане – около 25 минути
 • Четене и писане –40 минути
 • Говорене – между 7 и 9 минути

Това, което изпита дава на Вашето дете, е:

 • Умение да разбира прост писмен английски език
 • Умение да общува в познати ситуации
 • Способност да разбира и използва основни фрази и изрази
 • Възможност да общува с англоговорящи, които говорят бавно и отчетливо

Подготовката за Pre A1 Starters, A1 Movers и A2 Flyers в ENGLISH HOUSE се осъществява чрез оригинални учебни материали, изготвени от Cambridge University Press. Упражненията в тях са сходни на тези на самия изпит, което помага на учениците да се опознаят формата и изискванията за всяка отделна задача.

Cambridge KET / KET for Schools

Cambridge English: Key for Schools е логичната следваща стъпка след изпитите за деца Cambridge Young Learners. Той е предназначен за по-големи ученици и покрива ниво A2 или Основно. Единствената разлика между A2 Key и A2 Key for Schools е хората, за които е подходящ – единият е за възрастни, а другият за ученици. Няма точно определена възраст, на която трябва да са кандидатите, за да положат един от двата, а нивото и уменията, които се тестват, са напълно идентични. Самото съдържание на Key for Schools е адаптирано спрямо интересите и познанията на учениците.

Учебник за подготовка за изпит и серификат Cambridge KET A2 Key

Учебник Key for schools за подготовка за изпит Cambridge KET

Това, което изпитите А2 Key и А2 Key for Schools показват за кандидата, е, че той може да:

 • Разбира и използва прости фрази и изрази
 • Разбира прост писмен английски език
 • Представя себе си и да отговаря на прости въпроси за себе си
 • Общува с англоговорящи на основно ниво

A2 Key и A2 Key for Schools съдържат 3 части с обща продължителност около 2 часа. Формата им може да бъде както хартиен, така и компютърен. Трите части са:

 • Четене и писане – 1 час и 10 минути
 • Слушане – 30 минути, включително 8 минути за прехвърляне на отговорите
 • Говорене – между 8 и 10 минути за двойка кандидати

Подготовката за A2 Key и A2 Key for Schools в ENGLISH HOUSE се провежда с помощта на оригинални учебни системи, изготвени от Cambridge University Press. Тяхното съдържание е съобразено както с възрастта на кандидатите (ученици или възрастни), така и със самите изисквания на изпита, така че кандидатите да са максимално запознати с всички налични задачи.

Cambridge PET / PET for Schools

B1 Preliminary и B1 Preliminary for Schools показват, че кандидатът е овладял основите на английски език и притежава практически езикови умения за ежедневна употреба. Той е връзката между изпитите A2 Key / A2 Key for Schools и B2 First / B2 First for Schools. Разликата между изпитите B1 Preliminary и B1 Preliminary for Schools е единствено в тяхната насоченост – единият е адаптиран за възрастни, а другият за ученици. Нивото и уменията, които показват, са напълно идентични. Нивото, което покриват е B1 или Средно.

Учебник Objective PET за изпит Cambridge PET

Учебник Cambridge PET for schools

B1 Preliminary и B1 Preliminary for Schools показват, че кандидатът може да:

 • Чете прости текстове и статии на английски език
 • Пише писма и имейли на ежедневни теми
 • Разбира факти
 • Дава смислени мнения и да показва емоции и настроение както в писмен, така и в устен английски език

B1 Preliminary и B1 Preliminary for Schools съдържат 3 компонента с обща продължителност около 2 часа и 20 минути. Формата на изпитите може да хартиен или компютърен. Трите части са:

 • Четене и писане – 1 час и 30 минути
 • Слушане – 36 минути, включително 6 минути време за прехвърляне на отговорите
 • Говорене – между 10 и 12 минути за двойка кандидати

Подготовката за B1 Preliminary и B1 Preliminary for Schools в ENGLISH HOUSE се провежда с помощта на оригинални учебни системи, изготвени от Cambridge University Press. Тяхното съдържание е съобразено както с възрастта на кандидатите (ученици или възрастни), така и със самите изисквания на изпита, така че кандидатите да са максимално запознати с всички налични задачи.

Cambridge FCE / FCE for Schools

Изпитите FCE и FCE for Schools показват, че Вие можете да живеете и работите в англоговоряща държава или да участвате в курсове на обучение, провеждани на английски език.
Изпитите покриват ниво B2 – Високо средно. Съдържат четири компонента с обща продължителност около 3 часа и половина. Формата на изпитите може да хартиен или компютърен.

Учебник за подготовка за изпит Cambridge FCE

Учебник First for schools за изпит Cambridge FCE

Частите са:

 • Reading and Use of English -1 час и 15 минути
 • Writing – 1 час и 20 минути
 • Listening – около 40 минути
 • Speaking – 14 минути за двойка кандидати

Съществена разлика в двата изпита няма, единствено това, че са насочени към различни групи хора – възрастни и ученици. Всеки, преминал изпита, получава един и същ сертификат за покрито ниво.
Изпитите FCE и FCE for Schools показват, че кандидатът може да:

 • Общува ефективно лице в лице, изразявайки мнения и аргументи
 • Пише ясни, детайлни текстове на английски език, изразяващи или обясняващи предимства и недостатъци на различни гледни точки
 • Пише писма, доклади, истории и много други типове текстове

Подготовката за FCE и FCE for Schools в ENGLISH HOUSE се провежда с помощта на оригинални учебни системи, изготвени от Cambridge University Press. Тяхното съдържание е съобразено както с възрастта на кандидатите (ученици или възрастни), така и със самите изисквания на изпита, така че кандидатите да са максимално запознати с всички налични задачи.

Cambridge CAE

Cambridge English: Advanced или C1 Advanced е признат като доказателство за високо владеене на английски език от повече от 8 000 образователни институции, бизнеси и правителствени отдели около света. Подготовката за него помага на обучаващите се да развият уменията, нужни за пълноценно обучение, работа или живот в англоговорящи държави.
Нивото, което покрива, е C1 или Напреднало. Той съдържа 4 части с обща продължителност около 4 часа. Формата му може да бъде както хартиен, така и компютърен

Учебник Objective Advanced за подготовка за сертификат Cambridge CAE

Частите са:

 • Reading and Use of English – 1 час и 30 минути
 • Writing – 1 час и 30 минути
 • Listening – около 40 минути
 • Speaking – 15 минути за двойка кандидати

C1 Advanced показва, че кандидатът може да:

 • Следва академичен курс на университетско ниво
 • Общува ефективно на професионално ниво
 • Участва уверено в работни срещи или академични обучения и семинари
 • Изразява себе си свободно

Всеки настоящ курсист на ENGLISH HOUSE, готвещ се за сертификатен изпит, има право на 1 безплатен MOCK exam (пробен изпит). Всеки допълнителен такъв изпит се заплаща на намалена цена. Предлагаме пробни изпити и за външни кандидати на редовна цена.

ENGLISH HOUSE помага на своите курсисти както с регистрацията за изпита, така и при кандидатстване в чужбина.

Всеки от гореизброените сертификати носи различно предназначение, световно признание, срок на валидност и други важни характеристики, с които кандидатите трябва да са запознати преди да направят своя избор. За повече информация относно сертификатите и подготовката за тях, може да се свържете с нас или да се консултирате с нас на място (виж Контакти).

Изберете дата за изпит

Разгледайте обявените изпитни дати за сертификат на Кеймбридж, обявени на сайта на Британски съвет в България. Там ще откриете подробна информация къде и кога можете да се явите на изпит.

Цени за подготовка за сертификат на Cambridge

Cambridge Pre-A1 Starters

225лв.
225лв.
 • Общ брой часове - 60уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

Cambridge A1 Movers

225лв.
225лв.
 • Общ брой часове - 60уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

Cambridge A2 Flyers

225лв.
225лв.
 • Общ брой часове - 60уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

A2 Key (KET) for Schools

245лв.
245лв.
 • Общ брой часове - 60уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

A2 Key (KET)

298лв.
298лв.
 • Общ брой часове - 90уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

B1 Preliminary (PET) for Schools

245лв.
245лв.
 • Общ брой часове - 60уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

B1 Preliminary (PET)

298лв.
298лв.
 • Общ брой часове - 90уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

B2 First (FCE) for Schools

275лв.
275лв.
 • Общ брой часове - 60уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

B2 First (FCE)

490лв.
490лв.
 • Общ брой часове - 120уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

C1 Advanced

520лв.
520лв.
 • Общ брой часове - 120уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

Отстъпки при записване на курсове по английски език

Семейна отстъпка

-15%

Намалете разходите от семейния бюджет – възползвайте се от отстъпка за обучение на втори и трети член на едно семейство

Доведи приятел

-10%

Покани свой приятел да се запише в курс по избор и получи отстъпка

Ранно записване

-10%

Възползвайте се от отстъпката като се запишете през месеците юни и юли за целогодишно обучение

Записване за следващо ниво

-10%

Продължи обучението си в следващото ниво и получи отстъпка