Здравейте! Адмирации за г-жа Йоана Палова за нейния професионализъм, всеотдайност и отзивчивост! Дъщеря ми посещава с удоволствие часовете по английски език в English House. Те са изпълнени с много игри, усмивки и позитивни емоции. Доволна съм от интерактивния начин на преподаване, който предизвиква любознателност, интерес и бързо усвояване на поднесения материал. Госпожа Йоана Палова затвърждава познанията на децата чрез поставяне на задачи за самоподготовка и редовно осъществява проверка на изпълнението им. Има индивидуален подход и кара всяко едно дете да се чувства специално. С удоволствие ще продължим обучението си по английски език и през следващата учебна година!
Сърдечни благодарности!

Обучение на дете (предучилищна възраст)