Сертификат на IELTS - най-популярният тест по английски език в света

Образователни институции, работодатели, правителства често изискват доказателство за владеене на английски език. IELTS е проектиран да тества езиковите умения на хора, желаещи да учат или работят в англоговорящи държави. Всяка година над 3 милиона теста са положени.

Някои от причините, поради които много хора избират тези изпити, са:

Бързи резултати

Резултатите са готови в срок от 13 календарни дни, след провеждането на изпита

Голям брои изпитни центрове

Тестът може да се положи в над 1200 локации в повече от 140 държави

Широко признат сертификат

Над 10 000 организации по света признават IELTS като доказателство за владеене на езика

Подготовка за IELTS сертификат и начин на провеждане на изпита

Съществуват два различни IELTS модула – академичен и с обща насоченост (Academic, General Training). Компонентите Говорене и Слушане са еднакви, но има разлика между компонентите Писане и Четене.
Задачите за писане са две. Втората е една и съща в двата модула – есе. Първата бива – описание и анализ на информация (академичен модул) или писмо (общ модул).
Четенето в академичния модул включва три дълги пасажа с нарастваща трудност, текстове в академичен стил, както и текстове, свързани с академични теми като наука, история и прочие. Четенето в общия модул включва кратки пасажи с нарастваща дължина и трудност, като текстовете могат да бъдат извадени от бележки, брошури, списания, описания на работно място и т.н.

Подготовка за IELTS позволява на кандидатите да:

  • Започнат своето приключение като учат или работят в друга държава
  • Докажат своите езикови умения
  • Изберат между модул, подходящ за техните цели – академични или с обща насоченост

Изпитът съдържа 4 части с обща продължителност около 2 часа и 45 минути. Форматът му е хартиен. Частите са:

  • Слушане – около 30 минути, плюс 10 минути за прехвърляне на отговорите
  • Четене – 60 минути
  • Писане – 60 минути
  • Говорене – между 11 и 14 минути

Учебната система за подготовка за IELTS в ENGLISH HOUSE отговаря на най-новите изисквания към формата. Тя позволява детайлно и качествено запознаване с всички видове задачи на изпита и критериите за тяхното оценяване.

Всеки настоящ курсист на ENGLISH HOUSE, готвещ се за сертификатен изпит, има право на 1 безплатен MOCK exam (пробен изпит). Всеки допълнителен такъв изпит се заплаща на намалена цена. Предлагаме пробни изпити и за външни кандидати на редовна цена.

ENGLISH HOUSE помага на своите курсисти, както с регистрацията за изпита, така и при кандидатстване в чужбина.

Всеки от гореизброените сертификати носи различно предназначение, световно признание, срок на валидност и други важни характеристики, с които кандидатите трябва да са запознати преди да направят своя избор. За повече информация относно сертификатите и подготовката за тях, може да се свържете с нас или да се консултирате с нас на място (виж Контакти).

Цени и отстъпки при записване на курс за IELTS

IELTS

478лв.
478лв.
  • Общ брой часове - 100уч.ч.
  • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

Семейна отстъпка

-15%

Намалете разходите от семейния бюджет – възползвайте се от отстъпка за обучение на втори и трети член на едно семейство

Доведи приятел

-10%

Покани свой приятел да се запише в курс по избор и получи отстъпка

Ранно записване

-10%

Възползвайте се от отстъпката като се запишете през месеците юни и юли за целогодишно обучение

Записване за следващо ниво

-10%

Продължи обучението си в следващото ниво и получи отстъпка