Подготовка за изпит за сертификат TOEFL iBT

Резултатите от изпита TOEFL са признати от над 10 000 колежа, агенции и други институции в над 130 държави. Над 35 милиона хора от целия свят са положили изпита, за да докажат своето ниво на владеене на езика. Той е подходящ за:

Ученици, планиращи да следват висше образование

Учащи английски, желаещи да проследят своето развитие

Кандидати за сертификати и стипендии

Учащи и работещи, които кандидатстват за визи

Компоненти и начин на провеждане на изпит за сертификат TOEFL iBT

TOEFL iBT е важна част от вашето приключение – образование в чужбина. Изпитът, провеждан на компютър, измерва уменията за употреба и разбиране на английския език на университетско ниво. Той също оценява колко добре кандидатът комбинира своите умения за четене, слушане, писане и говорене, за да изпълни академичните си задачи. Те могат да са: четене, слушане и след това устен отговор; слушане и след това устен отговор; четене, слушане и след това писмен отговор.

Тестът включва следните компоненти:

  • Четене – 35 минути. Включва четене на два пасажа от академични текстове, последвани от 10 въпроса всеки.
  • Слушане – 36 минути. Броят на въпросите е 28. Задачите, които трябва да се изпълнят, са слушане на лекции, дискусии, разговори и отговаряне на въпроси по тях.
  • Говорене – 16 минути. Броят на задачите е 4. Те изискват устно изразяване на мнение по позната тема, както и говорене, основано на прочетено или чуто.
  • Писане – 29 минути. В тази част задачите са само 2. Те са писане на есе, основано на прочетен пасаж и слушана лекция, както и кратко мнение по академична дискусия.

Всеки настоящ курсист на ENGLISH HOUSE, готвещ се за сертификатен изпит, има право на 1 безплатен MOCK exam (пробен изпит). Всеки допълнителен такъв изпит се заплаща на намалена цена. Предлагаме пробни изпити и за външни кандидати на редовна цена.

ENGLISH HOUSE помага на своите курсисти както с регистрацията за изпита, така и при кандидатстване в чужбина.

Всеки от гореизброените сертификати носи различно предназначение, световно признание, срок на валидност и други важни характеристики, с които кандидатите трябва да са запознати преди да направят своя избор. За повече информация относно сертификатите и подготовката за тях, може да се свържете с нас или да се консултирате с нас на място (виж Контакти).

Цени и отстъпки при записване на курс за TOEFL iBT

TOEFL iBT

478лв.
478лв.
  • Общ брой часове - 100уч.ч.
  • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

Семейна отстъпка

-15%

Намалете разходите от семейния бюджет – възползвайте се от отстъпка за обучение на втори и трети член на едно семейство

Доведи приятел

-10%

Покани свой приятел да се запише в курс по избор и получи отстъпка

Ранно записване

-10%

Възползвайте се от отстъпката като се запишете през месеците юни и юли за целогодишно обучение

Записване за следващо ниво

-10%

Продължи обучението си в следващото ниво и получи отстъпка