Условия за записване

Преди началото на всяко обучение, независимо от покриваното ниво, вид и продължителност, курсистите следва да:

 • Положат входящ тест (placement test) за определяне на нивото
 • Заплатят първа вноска (при групово обучение) или договорената сума за първия урок (при индивидуално обучение)
 • Заплатят сумата за учебните помагала, нужни за обучението

За полагането на входящ тест за определяне на нивото, кандидатите заплащат такса в  размер от 15лв. В случай, че кандидатът се запише на курс, не се дължи такса!

Всеки курс в ENGLISH HOUSE включва

 • Тестове по време на обучението, които следят напредъка на обучаващия се
 • Допълнителни материали по преценка на преподавателя
 • Финален тест за определяне на покритото ниво
 • Сертификат при успешното преминаване на финалния тест и наличие на нужния брой присъствия

Всеки курсист (при групово обучение) в ENGLISH HOUSE може да се възползва от

 • разсрочено плащане на таксата – на две вноски като сумата за учебните помагала не е включена (тя се заплаща предварително). Изключение са единствено интензивните курсове, които следва да се заплатят наведнъж.
 • Една безплатна консултация (индивидуален урок) с продължителност един учебен час след предварителна уговорка със своя преподавател.
 • Един пробен изпит (mock exam) за международен изпит на намалена цена

Всеки, записал се на курс за подготовка за международен изпит, може да се възползва от

 • Един безплатен пробен изпит (mock exam) след предварителна уговорка със своя преподавател. При желание на курсиста, всеки следващ пробен изпит е на намалена цена.
 • Консултация при кандидатстване в чужбина
 • Помощ при регистрация за изпита

Всеки курсист в ENGLISH HOUSE записал се на курс за международен сертификат получава безплатно пробен изпит (mock exam). Всеки следващ негов изпит се заплаща с такса от 25 лв.

За външни лица таксата за пробен изпит (mock exam) е 50 лв.

Отстъпки при записване на курсове по английски език

Семейна отстъпка

-15%

Намалете разходите от семейния бюджет – възползвайте се от отстъпка за обучение на втори и трети член на едно семейство

Доведи приятел

-10%

Покани свой приятел да се запише в курс по избор и получи отстъпка

Ранно записване

-10%

Възползвайте се от отстъпката като се запишете през месеците юни и юли за целогодишно обучение

Записване за следващо ниво

-10%

Продължи обучението си в следващото ниво и получи отстъпка