График на курсовете по английски за деца и ученици

Изложеният график все още не е окончателен и може да претърпи промени (дни или час на провеждане) преди началото на курсовете.

Свържете се с нас, за да ни информирате относно училищните смени на Вашето дете и друга релевантна информация – ние ще се погрижим курсът да е в удобно за Вас време!

Juniors 1

Възраст 4-5г.
Учебни дни Четвъртък
Час 18:00-19:00
Начална дата 06.10.2022

Juniors 2

Възраст 5-6г.
Учебни дни Вторник
Час 18:00-19:00
Начална дата 04.10.2022

Primary 1

Клас 1-2 клас
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 17:30-18:30
Начална дата 03.10.2022

Primary 2

Клас 2 клас
Учебни дни Понеделник и петък
Час 18:30-19:30
Начална дата 03.10.2022

Primary 3

Клас 3 клас
Учебни дни Понеделник и петък
Час 18:30-19:30
Начална дата 03.10.2022

Primary 4

Клас 4 клас
Учебни дни Понеделник и четвъртък
Час 11:00-12:20 (2 смяна)
14:00-15:20 (1 смяна)
Начална дата 03.10.2022

Young Teens 1

Клас 5 клас
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 10:30-11:50 (2 смяна)
16:00-15:20 (1 смяна)
Начална дата 03.10.2022

Young Teens 2

Клас 6 клас
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 11:00-12:20 (2 смяна)
16:00-15:20 (1 смяна)
Начална дата 03.10.2022

Young Teens 3

Клас 7 клас
Учебни дни Четвъртък
Час 15:30-17:30
Начална дата 06.10.2022

Teens 1

Клас 8 клас
Учебни дни Четвъртък
Час 10:30-12:20 (2 смяна)
15:30-17:30 (1 смяна)
Начална дата 06.10.2022

Teens 2

Клас 9 клас
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 10:30-11:50 (2 смяна)
16:30-17:50 (1 смяна)
Начална дата 03.10.2022

Teens 3

Клас 10 клас
Учебни дни Вторник и четвъртък
Час 11:20-12:40 (2 смяна)
16:30-17:50 (1 смяна)
Начална дата 04.10.2022

Teens 4

Клас 11 клас
Учебни дни Вторник и четвъртък
Час 11:00-12:20 (2 смяна)
15:00-16:20 (1 смяна)
Начална дата 04.10.2022

Teens 5

Клас 12 клас
Учебни дни Вторник и четвъртък
Час 11:00-12:20 (2 смяна)
15:00-16:20 (1 смяна)
Начална дата 04.10.2022

Подготовка за матура

Начална дата Февруари 2023
Учебни дни предстои обявяване
Час предстои обявяване
Изпитна дата 20.05.2023

График на курсовете за възрастни

Изложеният график все още не е окончателен и може да претърпи промени (дни или час на провеждане) преди началото на курсовете.

Свържете се с нас, за да се погрижим желаният от Вас курс да е в удобно за Вас време!

Общ английски Beginner

CEFR ниво A1
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 18:30-20:40
Начална дата 03.10.2022

Общ английски Elementary

CEFR ниво A1-A2
Учебни дни Вторник и сряда
Час 18:30-20:30
Начална дата 04.10.2022

Общ английски Pre-Intermediate

CEFR ниво A2-B1
Учебни дни Сряда и четвъртък
Час 18:30-20:30
Начална дата 05.10.2022

Общ английски Intermediate

CEFR ниво B1-B2
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 13:00 – 14:20
Начална дата 03.10.2022

Общ английски Upper-Intermediate

CEFR ниво B2
Учебни дни Понеделник и петък
Час 18:30-20:30
Начална дата 03.10.2022

Общ английски Advanced

CEFR ниво C1
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 18:30-20:40
Начална дата 03.10.2022

Бизнес английски Starter

CEFR ниво A1
Учебни дни Вторник и петък
Час 18:30-20:40
Начална дата 04.10.2022

Бизнес английски Elementary

CEFR ниво A1-A2
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 18:30-20:40
Начална дата 03.10.2022

Бизнес английски Pre-Intermediate

CEFR ниво A2-B1
Учебни дни Сряда и четвъртък
Час 18:30-20:40
Начална дата 04.10.2022

Бизнес английски Intermediate

CEFR ниво B1-B2
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 18:30-20:40
Начална дата 03.10.2022

Бизнес английски Upper-Intermediate

CEFR ниво B2
Учебни дни Вторник и четвъртък
Час 18:30-20:40
Начална дата 04.10.2022

Бизнес английски Advanced

CEFR ниво C1
Учебни дни Понеделник и петък
Час 18:30-20:40
Начална дата 03.10.2022

Разговорен английски 1

CEFR ниво A2-B1
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 18:30-20:40
Начална дата 03.10.2022

Разговорен английски 2

CEFR ниво B2-C1
Учебни дни Вторник и четвъртък
Час 18:30-20:40
Начална дата 04.10.2022

График на курсовете за международни сертификати

Курсовете за подготовка за изпити са съобразени с обявените изпитни дати и предвиденото от учебната програма време за подготовка. По време на обучението е възможно увеличаване броя учебни дни в последните седмици преди изпитната дата.

Свържете се с нас, за да обсъдим подготовката Ви за избрания от Вас изпит и изпитна дата, дори ако не фигурират все още в нашия график!

Cambridge Pre-A1 Starters

Учебни дни Понеделник и петък
Час 11:00-12:20 (2 смяна)
17:30-18:50 (1 смяна)
Начална дата 03.10.2022
Изпитна дата Предстои обявяване

Cambridge A1 Movers

Учебни дни Вторник и четвъртък
Час 11:00-12:20 (2 смяна)
17:00-18:20 (1 смяна)
Начална дата 04.10.2022
Изпитна дата Предстои обявяване

Cambridge A2 Flyers

Учебни дни Сряда и четвъртък
Час 11:20-12:40 (2 смяна)
16:30-17:50 (1 смяна)
Начална дата 03.10.2022
Изпитна дата предстои обявяване

A2 Key (KET) for Schools

Учебни дни Понеделник и петък
Час 10:30-11:50 (2 смяна)
17:00-18:20 (1 смяна)
Начална дата 03.10.2022
Изпитна дата 01.04.23, 13.05.23, 05.06.23, 10.06.23, 15.07.23, 28.10.23, 12.11.23, 25.11.23, 09.12.23

A2 Key (KET)

Учебни дни Понеделник и четвъртък
Час 15:15-17:25
Начална дата 03.10.2022
Изпитна дата 11.03.23, 19.04.23, 08.06.23, 29.06.23, 19.10.23, 01.12.23

B1 Preliminary (PET) for Schools

Учебни дни Втроник и четвъртък
Час 11:00-12:20 (2 смяна)
15:20-16:40 (1 смяна)
Начална дата 04.10.2022
Изпитна дата 01.04.23, 13.05.23, 05.06.23, 10.06.23, 15.07.23, 28.10.23, 12.11.23, 25.11.23, 09.12.23

B1 Preliminary (PET)

Учебни дни Вторник и сряда
Час 13:30-15:30
Начална дата 04.10.2022
Изпитна дата 11.03.23, 19.04.23, 08.06.23, 29.06.23, 19.10.23, 01.12.23

B2 First (FCE) for Schools

Учебни дни Понеделник и сряда
Час 11:30-12:50 (2 смяна)
17:10-18:30 (1 смяна)
Начална дата 03.10.2022
Изпитна дата 09.03.23, 25.03.23, 14.05.23, 03.06.23, 24.06.23, 01.07.23, 23.09.23, 18.11.23, 16.12.23

B2 First (FCE)

Учебни дни Сряда и събота
Час 17:10-19:10
Начална дата 05.10.2022
Изпитна дата 18.02.23, 04.03.23, 18.03.23, 04.04.23, 22.04.23, 13.05.23, 20.05.23, 06.06.23, 17.06.23, 08.07.23, 27.07.23, 07.10.23, 14.10.23, 17.11.23, 09.12.23

C1 Advanced

Учебни дни Понеделник и четвъртък
Час 18:00-20:00
Начална дата 03.10.2022
Изпитна дата 04.02.23, 11.02.23, 10.03.23, 11.03.23, 01.04.23, 22.04.23, 20.05.23, 27.05.23, 03.06.23, 17.06.23, 24.06.23, 08.07.23, 15.07.23, 28.07.23, 25.08.23, 09.09.23, 16.09.23, 21.10.23, 28.10.23, 11.11.23 18.11.23, 01.12.23, 16.12.23

IELTS

Учебни дни Понеделник и сряда
Час 15:00-18:30
Начална дата 03.10.2022
Изпитна дата
19.01.23, 20.04.23, 05.08.23, 09.11.23

TOEFL iBT

Учебни дни Вторник и четвъртък
Час 15:00-18:30
Начална дата 04.10.2022
Изпитна дата Свържете се с нас за наближаващите изпитни дати

Модул Speaking IELTS

Учебни дни Петък
Час 14:00-15:20
Начална дата 07.10.2022
Изпитна дата 19.01.23, 20.04.23, 05.08.23, 09.11.23

Модул Speaking TOEFL iBT

Учебни дни Петък
Час 16:20-17:40
Начална дата 07.10.2022
Изпитна дата Свържете се с нас за наближаващите изпитни дати

Модул Speaking FCE

Учебни дни Петък
Час 15:00-16:20
Начална дата 07.10.2022
Изпитна дата 18.02.23, 04.03.23, 18.03.23, 04.04.23, 22.04.23, 13.05.23, 20.05.23, 06.06.23, 17.06.23, 08.07.23, 27.07.23, 07.10.23, 14.10.23, 17.11.23, 09.12.23

Модул Speaking CAE

Учебни дни Петък
Час 16:00-17:20
Начална дата 07.10.2022
Изпитна дата 04.02.23, 11.02.23, 10.03.23, 11.03.23, 01.04.23, 22.04.23, 20.05.23, 27.05.23, 03.06.23, 17.06.23, 24.06.23, 08.07.23, 15.07.23, 28.07.23, 25.08.23, 09.09.23, 16.09.23, 21.10.23, 28.10.23, 11.11.23 18.11.23, 01.12.23, 16.12.23