График интензивни онлайн курсове по английски за ученици

Ученици в 1-ви клас

Възраст 1 клас
Посещения 2 пъти седмично по 2уч.ч.
Час
Начална дата 08.06.2020г; 06.07.2020г; 03.08.2020г

Ученици от 2-ри до 4-ти клас

Възраст 2-4 клас
Посещения 2 пъти седмично по 2уч.ч.
Час
Начална дата 08.06.2020г; 06.07.2020г; 03.08.2020г

Ученици от 5-ти до 7-ми клас

Клас 5-7 клас
Посещения 2 пъти седмично по 3уч.ч.
Час
Начална дата 08.06.2020г; 06.07.2020г; 03.08.2020г

Ученици от 8-ми до 12-ти клас

Клас 8-12 клас
Посещения 2 пъти седмично по 4,5уч.ч.
Час
Начална дата 08.06.2020г; 06.07.2020г; 03.08.2020г

График интензивни онлайн курсове по английски за възрастни

Интензивен курс - общ английски Elementary

CEFR ниво A1-A2
Посещения 3 пъти седмично по 3уч.ч.
Час
Начална дата 08.06.2020г; 06.07.2020г; 03.08.2020г

Интензивен курс - общ английски Pre-Intermediate

CEFR ниво A1-B1
Посещения 3 пъти седмично по 3уч.ч.
Час
Начална дата 08.06.2020г; 06.07.2020г; 03.08.2020г

Интензивен курс - общ английски Intermediate

CEFR ниво B1-B2
Посещения 3 пъти седмично по 3уч.ч.
Час
Начална дата 08.06.2020г; 06.07.2020г; 03.08.2020г

Интензивен курс - общ английски Upper-Intermediate

CEFR ниво B2
Посещения 3 пъти седмично по 3уч.ч.
Час
Начална дата 08.06.2020г; 06.07.2020г; 03.08.2020г

Интензивен курс - общ английски Advanced

CEFR ниво C1
Посещения 3 пъти седмично по 3уч.ч.
Час
Начална дата 08.06.2020г; 06.07.2020г; 03.08.2020г

Интензивен курс - разговорен английски 1

CEFR ниво A2-B1
Посещения 3 пъти седмично по 3уч.ч.
Час
Начална дата 08.06.2020г; 06.07.2020г; 03.08.2020г

Интензивен курс - разговорен английски 2

CEFR ниво B2-C1
Посещения 3 пъти седмично по 3уч.ч.
Час
Начална дата 08.06.2020г; 06.07.2020г; 03.08.2020г

График на курсовете за възрастни

Изложеният график все още не е окончателен и може да претърпи промени (дни или час на провеждане) преди началото на курсовете.

Свържете се с нас, за да се погрижим желаният от Вас курс да е в удобно за Вас време!

Общ английски Beginner

CEFR ниво A1
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 18:30-20:40
Начална дата 03.02.2020

Общ английски Elementary

CEFR ниво A1-A2
Учебни дни Вторник и четвъртък
Час 18:30-20:40
Начална дата 04.02.2020

Общ английски Pre-Intermediate

CEFR ниво A2-B1
Учебни дни Вторник и четвъртък
Час 18:30-20:40
Начална дата 04.02.2020

Общ английски Intermediate

CEFR ниво B1-B2
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 07:30-08:50
19:30-20:50
Начална дата 20.01.2020

Общ английски Upper-Intermediate

CEFR ниво B2
Учебни дни Четвъртък и петък
Час 19:30-20:50
Начална дата 04.02.2020

Общ английски Advanced

CEFR ниво C1
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 18:30-20:40
Начална дата 03.02.2020

Бизнес английски Starter

CEFR ниво A1
Учебни дни Вторник и петък
Час 18:30-20:40
Начална дата 04.02.2020

Бизнес английски Elementary

CEFR ниво A1-A2
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 18:30-20:40
Начална дата 03.02.2020

Бизнес английски Pre-Intermediate

CEFR ниво A2-B1
Учебни дни Сряда и четвъртък
Час 18:30-20:40
Начална дата 05.02.2020

Бизнес английски Intermediate

CEFR ниво B1-B2
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 18:30-20:40
Начална дата 03.02.2020

Бизнес английски Upper-Intermediate

CEFR ниво B2
Учебни дни Вторник и четвъртък
Час 18:30-20:40
Начална дата 04.02.2020

Бизнес английски Advanced

CEFR ниво C1
Учебни дни Понеделник и петък
Час 18:30-20:40
Начална дата 03.02.2020

Разговорен английски 1

CEFR ниво A2-B1
Учебни дни Понеделник и сряда
Час 18:30-20:40
Начална дата 03.02.2020

Разговорен английски 2

CEFR ниво B2-C1
Учебни дни Събота
Час 14:00-16:10
Начална дата 08.02.2019

График на курсовете за международни сертификати

Курсовете за подготовка за изпити са съобразени с обявените изпитни дати и предвиденото от учебната програма време за подготовка. По време на обучението е възможно увеличаване броя учебни дни в последните седмици преди изпитната дата.

Свържете се с нас, за да обсъдим подготовката Ви за избрания от Вас изпит и изпитна дата, дори ако не фигурират все още в нашия график!

Cambridge Pre-A1 Starters

Учебни дни Понеделник и петък
Час 11:00-12:20 (2 смяна)
17:30-18:50 (1 смяна)
Начална дата 01.06.2020
Изпитна дата лято 2020

Cambridge A1 Movers

Учебни дни Вторник и четвъртък
Час 11:00-12:20 (2 смяна)
17:00-18:20 (1 смяна)
Начална дата 01.06.2020
Изпитна дата лято 2020

Cambridge A2 Flyers

Учебни дни Сряда и четвъртък
Час 11:20-12:40 (2 смяна)
16:30-17:50 (1 смяна)
Начална дата 01.06.2020
Изпитна дата лято 2020

A2 Key (KET) for Schools

Учебни дни Понеделник и петък
Час 10:30-11:50 (2 смяна)
17:00-18:20 (1 смяна)
Начална дата 06.04.2020, 01.06.2020
Изпитна дата 23.14.2020, 16.05.2020, 06.06.2020, 21.11.2020

A2 Key (KET)

Учебни дни Понеделник и четвъртък
Час 15:15-17:25
Начална дата 06.04.2020, 01.06.2020
Изпитна дата 22.02.2020, 09.05.2020, 10.10.2020, 04.12.2020

B1 Preliminary (PET) for Schools

Учебни дни Втроник и четвъртък
Час 11:00-12:20 (2 смяна)
15:20-16:40 (1 смяна)
Начална дата 07.04.2020, 01.06.2020
Изпитна дата 23.04.2020, 16.05.2020, 06.06.2020, 21.11.2020

B1 Preliminary (PET)

Учебни дни Вторник и сряда
Час 13:30-15:30
Начална дата 07.04.2020, 01.06.2020
Изпитна дата 22.02.2020, 09.05.2020, 10.10.2020, 04.12.2020

B2 First (FCE) for Schools

Учебни дни Понеделник и сряда
Час 11:30-12:50 (2 смяна)
17:10-18:30 (1 смяна)
Начална дата 06.04.2020, 01.06.2020
Изпитна дата 14.03.2020, 09.05.2020, 06.06.2020, 14.11.2020

B2 First (FCE)

Учебни дни Сряда и събота
Час 17:10-19:10
Начална дата 08.04.2020, 01.06.2020
Изпитна дата 07.03.2020, 16.05.2020, 09.06.2020, 20.06.2020, 30.07.2020, 10.10.2020, 12.12.2020

C1 Advanced

Учебни дни Понеделник и четвъртък
Час 11:30-12:50
Начална дата 06.04.2020, 01.06.2020
Изпитна дата 08.02.2020, 14.03.2020, 09.05.2020, 30.05.2020, 31.07.2020, 12.09.2020, 05.12.2020

IELTS

Учебни дни Понеделник и сряда
Час 15:00-18:30
Начална дата 06.04.2020, 01.06.2020
Изпитна дата 30.04.2020, 06.08.2020, 12.11.2020

TOEFL iBT

Учебни дни Вторник и четвъртък
Час 15:00-18:30
Начална дата 07.04.2020, 01.06.2020
Изпитна дата 28.02.2020, 20.03.2020, 03.04.2020, 16.05.2020

Модул Speaking IELTS

Учебни дни Петък
Час 14:00-15:20
Начална дата 10.04.2020, 01.06.2020
Изпитна дата 30.04.2020, 06.08.2020, 12.11.2020

Модул Speaking TOEFL iBT

Учебни дни Петък
Час 16:20-17:40
Начална дата 10.04.2020, 01.06.2020
Изпитна дата 28.02.2020, 20.03.2020, 03.04.2020, 16.05.2020

Модул Speaking FCE

Учебни дни Петък
Час 15:00-16:20
Начална дата 10.04.2020, 01.06.2020
Изпитна дата 07.03.2020, 16.05.2020, 09.06.2020, 20.06.2020, 30.07.2020, 10.10.2020, 12.12.2020

Модул Speaking CAE

Учебни дни Петък
Час 16:00-17:20
Начална дата 10.04.2020, 01.06.2020
Изпитна дата 08.02.2020, 14.03.2020, 09.05.2020, 30.05.2020, 31.07.2020, 12.09.2020, 05.12.2020