Подготовка за модул Speaking при явяване на изпит за международен сертификат

Умелото говорене на чужд език е едно от най-големите предизвикателства при чуждоезиковото обучение. Именно поради тази причина, освен стандартните курсове по подготовка, ENGLISH HOUSE предлага и курс за подготовка за модул Speaking за всеки от изброените изпити. Неговата цел е фокусиране само върху компонента говорене като отново се съобразява с всички изисквания към тази част на формата.

Курсът е подходящ за Вас, ако:

  • Желаете да се запознаете детайлно със задачите от устния компонент на предстоящ изпит, както и с начините за тяхното успешно преминаване
  • Имате нужда от допълнителни упражнения върху компонента говорене за предстоящ изпит
  • Стремите се към усъвършенстване на своето умение за устна комуникация на английски език, макар да нямате намерение да се явявате на изпит
  • Липсва Ви партньор, с който да се упражнявате върху задачите от устния компонент на предстоящ изпит

Цели на обучение и цени за модул Speaking

Подготовка за модул Speaking от изпитите за международни сертификатиЦелите на обучението са две.
Едната е повишаване нивото на владеене на езика. Това включва както граматика, така и лексика. Курсистите овладяват много и разнообразни фрази и изрази, използвани в устното общуване. Обогатяват речника и културата си, за да бъдат готови да дискутират и изразяват мнение на теми от всички сфери на живота.
Другата цел е запознаване с изискванията към всяка задача от компонента Говорене. А с това и формиране на стратегия за възможно най-доброто представяне. Вземат се предвид времетраенето и типа общуване в задачите. Усъвършенстват се уменията за комуникация – език на тялото, лицево изразяване, интонация и прочие.

Speaking module

50лв.
50лв.
  • Общ брой часове - 20уч.ч.
  • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит