Cambridge - международно признати сертификати

Сертификатите на Кеймбридж са признати от над 20 000 университета, работодатели и правителства по света. Те отварят вратите към по-добро образование и превръщат своите притежатели в желани професионалисти.

Сертификати Cambridge Young Learners English

Тези тестове запознават децата с писмен и устен език, използван всеки ден. Те са страхотен начин за придобиване на увереност и подобряване на нивото на владеене на езика. Някои от причините, поради които много хора избират тези изпити, са:

Няма „взет“ и „невзет“

Всяко дете получава Cambridge сертификат, с който да отбележи своите постижения

Практическа насоченост

Тестът използва реалистични ежедневни ситуации, за да свърже учебния материал с изучаваното

Покриват основни разновидности

Тестът покрива основните разновидности на английския език (Британски английски, Американски английски)
Инна Дашева

Най-искрено и горещо препоръчвам обучението по английски език в ЕЦ “English House”!
Когато отидохме с моето 9-годишно, завладяно и отдадено на лятното си безгрижие момче, бяхме посрещнати от най-всеотдайния и ентусиазиран преподавател, който можехме да си представим – Йоана Палова! Изключително сме впечатлени от нейния професионализъм, ангажираност и прецизност, от топлото отношение и всичкото търпение.
Резултатите от курса надхвърлиха очакванията ни, а може би най-ценното, което получихме, е любовта към езика, която Йоана успя да предаде на Димитър!

Подготовка за изпит (Cambridge Young Learners)

Cambridge YLE Starters за деца на 7-8 години

Първият от три изпита, създадени за деца, е Cambridge YLE Starters. Нивото, което той покрива според Общата европейска езикова рамка (CEFR), е Pre A1 или Предварително А1. Подходящ е за деца на 7-8 години.
Тестът съдържа 3 части с обща продължителност около 45 минути като формата му е хартиен.

Учебник за подготовка за сертификат на Cambridge - изпит YLE Starters

Трите компонента са:

 • Слушане – около 20 минути
 • Четене и писане –20 минути
 • Говорене – между 3 и 5 минути

Това, което изпита дава на Вашето дете, е:

 • Умение да разбира основно съдържание на английски в интернет
 • Способности да се наслаждава на книги, песни, телевизионни предавания и филми на английски език
 • Възможност да се сприятели с деца от целия свят

Cambridge YLE Movers за деца на 8-11 години

Следващият изпит е Cambridge YLE Movers. Нивото, което покрива според Общата европейска езикова рамка (CEFR) е А1 или Начално. Подходящ е за деца на 8-11 години.
A1 Movers съдържа 3 компонента с обща продължителност около един час като формата му е хартиен

Подготовка за изпит Кембридж YLE Movers

Трите компонента са:

 • Слушане – около 25 минути
 • Четене и писане –30 минути
 • Говорене – между 5 и 7 минути

Това, което изпита дава на Вашето дете, е:

 • Умение да следва прости инструкции или да участва в прости разговори
 • Умение да разбира прости бележки и информация
 • Умение да попълва формуляри, да пише бележки, да говори за време, дати и места

Cambridge YLE Flyers за деца на 9-12 години

Третият изпит за деца е Cambridge YLE Flyers. Нивото, което покрива според Общата европейска езикова рамка (CEFR) е А2 или Основно. Подходящ е за деца на 9-12 години.
A2 Flyers съдържа три компонента с обща продължителност около 1 час и 14 минути като формата му е хартиен.

Учебник за подготовка за изпит и сертификат Cambridge YLE Flyers

Трите компонента са:

 • Слушане – около 25 минути
 • Четене и писане –40 минути
 • Говорене – между 7 и 9 минути

Това, което изпита дава на Вашето дете, е:

 • Умение да разбира прост писмен английски език
 • Умение да общува в познати ситуации
 • Способност да разбира и използва основни фрази и изрази
 • Възможност да общува с англоговорящи, които говорят бавно и отчетливо

Подготовката за Pre A1 Starters, A1 Movers и A2 Flyers в ENGLISH HOUSE се осъществява чрез оригинални учебни материали, изготвени от Cambridge University Press. Упражненията в тях са сходни на тези на самия изпит, което помага на учениците да се опознаят формата и изискванията за всяка отделна задача.

Cambridge KET / KET for Schools

Cambridge English: Key for Schools е логичната следваща стъпка след изпитите за деца Cambridge Young Learners. Той е предназначен за по-големи ученици и покрива ниво A2 или Основно. Единствената разлика между A2 Key и A2 Key for Schools е хората, за които е подходящ – единият е за възрастни, а другият за ученици. Няма точно определена възраст, на която трябва да са кандидатите, за да положат един от двата, а нивото и уменията, които се тестват, са напълно идентични. Самото съдържание на Key for Schools е адаптирано спрямо интересите и познанията на учениците.

Учебник за подготовка за изпит и серификат Cambridge KET A2 Key

Учебник Key for schools за подготовка за изпит Cambridge KET

Това, което изпитите А2 Key и А2 Key for Schools показват за кандидата, е, че той може да:

 • Разбира и използва прости фрази и изрази
 • Разбира прост писмен английски език
 • Представя себе си и да отговаря на прости въпроси за себе си
 • Общува с англоговорящи на основно ниво

A2 Key и A2 Key for Schools съдържат 3 части с обща продължителност около 2 часа. Формата им може да бъде както хартиен, така и компютърен. Трите части са:

 • Четене и писане – 1 час и 10 минути
 • Слушане – 30 минути, включително 8 минути за прехвърляне на отговорите
 • Говорене – между 8 и 10 минути за двойка кандидати

Подготовката за A2 Key и A2 Key for Schools в ENGLISH HOUSE се провежда с помощта на оригинални учебни системи, изготвени от Cambridge University Press. Тяхното съдържание е съобразено както с възрастта на кандидатите (ученици или възрастни), така и със самите изисквания на изпита, така че кандидатите да са максимално запознати с всички налични задачи.

Cambridge PET / PET for Schools

B1 Preliminary и B1 Preliminary for Schools показват, че кандидатът е овладял основите на английски език и притежава практически езикови умения за ежедневна употреба. Той е връзката между изпитите A2 Key / A2 Key for Schools и B2 First / B2 First for Schools. Разликата между изпитите B1 Preliminary и B1 Preliminary for Schools е единствено в тяхната насоченост – единият е адаптиран за възрастни, а другият за ученици. Нивото и уменията, които показват, са напълно идентични. Нивото, което покриват е B1 или Средно.

Учебник Objective PET за изпит Cambridge PET

Учебник Cambridge PET for schools

B1 Preliminary и B1 Preliminary for Schools показват, че кандидатът може да:

 • Чете прости текстове и статии на английски език
 • Пише писма и имейли на ежедневни теми
 • Разбира факти
 • Дава смислени мнения и да показва емоции и настроение както в писмен, така и в устен английски език

B1 Preliminary и B1 Preliminary for Schools съдържат 3 компонента с обща продължителност около 2 часа и 20 минути. Формата на изпитите може да хартиен или компютърен. Трите части са:

 • Четене и писане – 1 час и 30 минути
 • Слушане – 36 минути, включително 6 минути време за прехвърляне на отговорите
 • Говорене – между 10 и 12 минути за двойка кандидати

Подготовката за B1 Preliminary и B1 Preliminary for Schools в ENGLISH HOUSE се провежда с помощта на оригинални учебни системи, изготвени от Cambridge University Press. Тяхното съдържание е съобразено както с възрастта на кандидатите (ученици или възрастни), така и със самите изисквания на изпита, така че кандидатите да са максимално запознати с всички налични задачи.

Cambridge FCE / FCE for Schools

Изпитите FCE и FCE for Schools показват, че Вие можете да живеете и работите в англоговоряща държава или да участвате в курсове на обучение, провеждани на английски език.
Изпитите покриват ниво B2 – Високо средно. Съдържат четири компонента с обща продължителност около 3 часа и половина. Формата на изпитите може да хартиен или компютърен.

Учебник за подготовка за изпит Cambridge FCE

Учебник First for schools за изпит Cambridge FCE

Частите са:

 • Reading and Use of English -1 час и 15 минути
 • Writing – 1 час и 20 минути
 • Listening – около 40 минути
 • Speaking – 14 минути за двойка кандидати

Съществена разлика в двата изпита няма, единствено това, че са насочени към различни групи хора – възрастни и ученици. Всеки, преминал изпита, получава един и същ сертификат за покрито ниво.
Изпитите FCE и FCE for Schools показват, че кандидатът може да:

 • Общува ефективно лице в лице, изразявайки мнения и аргументи
 • Пише ясни, детайлни текстове на английски език, изразяващи или обясняващи предимства и недостатъци на различни гледни точки
 • Пише писма, доклади, истории и много други типове текстове

Подготовката за FCE и FCE for Schools в ENGLISH HOUSE се провежда с помощта на оригинални учебни системи, изготвени от Cambridge University Press. Тяхното съдържание е съобразено както с възрастта на кандидатите (ученици или възрастни), така и със самите изисквания на изпита, така че кандидатите да са максимално запознати с всички налични задачи.

Гергана Пампова

Преди месеци се записах на индивидуално обучение в “English House” за придобиване на сертификат FCE (B2 First). Положението ми беше малко сложно, тъй като не бях практикувала английският си от доста време, а исках да се подготвя и да взема сертификат за 3 месеца (около 50 учебни часа), като препоръчителният брой часове е около 120. В началото не бях сигурна дали ще се справя, особено заради това, че обучението беше онлайн (заради епидемичната обстановка), но след като започнах, бързо промених мнението си.

Едно от нещата, които ми харесаха най-много, беше отношението на преподавателката ми Йоана Палова – изключително позитивен и отзивчив човек. Тя беше насреща винаги, когато имах въпроси, не само по време на урока. Подготовката ми за FCE включваше не само материала от учебника, но и множество други допълнителни материали и съвети, които ми бяха доста полезни. А благодарение на това, че през цялото време говорехме на английски език, придобих увереност в това да се изразявам свободно.

Доволна съм от постигнатите резултати, защото успях да взема своя сертификат FCE. В бъдеще мисля да продължа обучението си за по-високо ниво, като отново се доверя на “English House”.

Подготовка за изпит (FCE)

Cambridge CAE

Cambridge English: Advanced или C1 Advanced е признат като доказателство за високо владеене на английски език от повече от 8 000 образователни институции, бизнеси и правителствени отдели около света. Подготовката за него помага на обучаващите се да развият уменията, нужни за пълноценно обучение, работа или живот в англоговорящи държави.
Нивото, което покрива, е C1 или Напреднало. Той съдържа 4 части с обща продължителност около 4 часа. Формата му може да бъде както хартиен, така и компютърен

Учебник Objective Advanced за подготовка за сертификат Cambridge CAE

Частите са:

 • Reading and Use of English – 1 час и 30 минути
 • Writing – 1 час и 30 минути
 • Listening – около 40 минути
 • Speaking – 15 минути за двойка кандидати

C1 Advanced показва, че кандидатът може да:

 • Следва академичен курс на университетско ниво
 • Общува ефективно на професионално ниво
 • Участва уверено в работни срещи или академични обучения и семинари
 • Изразява себе си свободно

Всеки настоящ курсист на ENGLISH HOUSE, готвещ се за сертификатен изпит, има право на 1 безплатен MOCK exam (пробен изпит). Всеки допълнителен такъв изпит се заплаща на намалена цена. Предлагаме пробни изпити и за външни кандидати на редовна цена.

ENGLISH HOUSE помага на своите курсисти както с регистрацията за изпита, така и при кандидатстване в чужбина.

Всеки от гореизброените сертификати носи различно предназначение, световно признание, срок на валидност и други важни характеристики, с които кандидатите трябва да са запознати преди да направят своя избор. За повече информация относно сертификатите и подготовката за тях, може да се свържете с нас или да се консултирате с нас на място (виж Контакти).

Изберете дата за изпит

Разгледайте обявените изпитни дати за сертификат на Кеймбридж, обявени на сайта на Британски съвет в България. Там ще откриете подробна информация къде и кога можете да се явите на изпит.

Цени за подготовка за сертификат на Cambridge

Cambridge Pre-A1 Starters

225лв.
225лв.
 • Общ брой часове - 60уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

Cambridge A1 Movers

225лв.
225лв.
 • Общ брой часове - 60уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

Cambridge A2 Flyers

225лв.
225лв.
 • Общ брой часове - 60уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

A2 Key (KET) for Schools

245лв.
245лв.
 • Общ брой часове - 60уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

A2 Key (KET)

298лв.
298лв.
 • Общ брой часове - 90уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

B1 Preliminary (PET) for Schools

245лв.
245лв.
 • Общ брой часове - 60уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

B1 Preliminary (PET)

298лв.
298лв.
 • Общ брой часове - 90уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

B2 First (FCE) for Schools

275лв.
275лв.
 • Общ брой часове - 60уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

B2 First (FCE)

490лв.
490лв.
 • Общ брой часове - 120уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

C1 Advanced

520лв.
520лв.
 • Общ брой часове - 120уч.ч.
 • интензивността и продължителността на подготовката зависи от избраната от Вас дата за явяване на изпит

Отстъпки при записване на курсове по английски език

Семейна отстъпка

-15%

Намалете разходите от семейния бюджет – възползвайте се от отстъпка за обучение на втори и трети член на едно семейство

Доведи приятел

-10%

Покани свой приятел да се запише в курс по избор и получи отстъпка

Ранно записване

-10%

Възползвайте се от отстъпката като се запишете през месеците юни и юли за целогодишно обучение

Записване за следващо ниво

-10%

Продължи обучението си в следващото ниво и получи отстъпка