Курсът е много полезен за натрупване и усвояване на ежедневна лексика. Групите са малки и преподавателят има възможност да обърне внимание на всеки. Грешките се поправят на момента,изясняват се и се дават различни варианти за по-добро изразяване.

Обучение по разговорен английски