С настоящето писмо бих искала да дам препоръка на г-жа Йоана Палова, за нейната успешна реализация в езиков център „English House”.
С г-жа Палова се запознахме през лятото на 2016г. Така започнахме плахо обучение по английски език два пъти седмично. Търпението, спокойствието и разбирането, с което подходи г-жа Палова към възможностите на сина ми дадоха отлични резултати за тези две години на обучение. Тя поддържа оптимален темп на работа, води часовете гъвкаво, прилага разнообразни методи на преподаване и търси обратна връзка от ученика. Умее да изслушва учениците, окуражава и подкрепя развитието на детето. В процеса на уроците има възпитаваща дейност в дух на общочовешки ценности, доверие и толерантност.
Винаги дава домашна работа, която се проверява всеки час и се използва за реализиране целите на урока.

Обучение на дете (3-ти клас)