Най-искрено и горещо препоръчвам обучението по английски език в ЕЦ „English House“!
Когато отидохме с моето 9-годишно, завладяно и отдадено на лятното си безгрижие момче, бяхме посрещнати от най-всеотдайния и ентусиазиран преподавател, който можехме да си представим – Йоана Палова! Изключително сме впечатлени от нейния професионализъм, ангажираност и прецизност, от топлото отношение и всичкото търпение.
Резултатите от курса надхвърлиха очакванията ни, а може би най-ценното, което получихме, е любовта към езика, която Йоана успя да предаде на Димитър!

Подготовка за изпит (Cambridge Young Learners)